211 деца по селата, Крън и Шипка, ще учат в слети класове през новата учебна година

В Бузовград в една паралелка ще учат едновременно деца от първи и втори клас, в друга - деца от трети и четвърти клас, в трета - деца от пети и седми клас. Общо 30 деца от всичките 43 в това училище, ще се обучават заедно с ученици от други възрасти и друг клас. 70 % от всички ученици в училището на Бузовград ще учат в слети паралелки, предвижда решение на Общински съвет - Казанлък.
u4 OV
Обновеното с евросредства училище в Овощник, бе открито през миналата есен.

211 деца да учат в слети паралелки, предвижда проект за решение на Общинския съвет, което предстои да бъде взето на предстоящото му заседание този четвъртък, 30-и юли. Слетите паралелки дават обучение на деца от различни класове и възрасти, в една обща паралелка. До това се стига в почти всички училища извън Казанлък, поради липса на ученици за изпълване на държавните нормативи за деца от първи до четвърти клас – поне 16 ученици, от пет и- до осми клас – инимум 18 ученици.

С цел нормативите да бъдат спазвани ежегодно се налага сливане на класове, решение за окето взима Общинския съвет, заедно с решението за брой паралелки, които не отговарят на стандартите, но остават самостоятелно да обучават деца от един клас във вид на маломерни.

Децата, които ще учат в слети класове са в училищата на Бузовград, Горно Черковище, Шейново, Копринка, Овощник, градовете Шипка и Крън.

В Бузовград в една паралелка ще учат едновременно деца от първи и втори клас, в друга – деца от трети и четвърти клас, в трета – деца от пети и седми клас. Общо 30 деца от всичките 43 в това училище, ще се обучават заедно с ученици от други възрасти и друг клас. 70 % от всички ученици в училището на Бузовград ще учат в слети паралелки.

В Шейново 22 от общо 42 деца в местното училище ще учат в слято. Заедно в една паралелка са деца от първи и трети клас, а също и от втори – четвърти – в друга паралелка.Това е над 50 % от учениците в това училище.

В Шипка слетите паралелки са три – заедно ще учат в една паралелка деца от първи и втори; трети и четвърти; пети и шести клас. 39 от учениците от общо 50 в училището, което приема не само деца от града, но и от съседните – Дунавци и Ясеново, ще учат в слети класове. Това прави 78 % от децата.

В Овощник ще има две слети паралелки – заедно ще учат 12 деца от първи и втори клас, както и 12 от трети и четвърти клас. 22 от общо 66 деца в това училище, ще учат в слети класове. Училището е обявено за средищно, защото тук учат и деца от съседните Черганово и Розово.

В Кънчево училището има общо 33 деца в слети паралелки. Там заедно ще учат първи и четвърти клас; втори и трети.

В град Крън се сливат втори и четвърти клас в обща паралелка от 14 деца. В училището има общо 74 ученици, записани за новата учебна година.

В Копринка се сливат заедно деца от първи с деца от втори клас, както и деца от трети – с деца от четвърти клас.Общо 30 учиници ще учат по този начин в това село, което е 50 % от състава на училището.

В Горно Черковище се сливат втори и трети клас – в паралелка от 19 деца.

Слети паралелки няма само в Енина, Хаджи Димитрово и Ръжена. В Енина от десетилетия насам, учат и децата от Горно и Долно Изворово.

Освен слети, училищата по селата, Крън и Шипка, са подали за утвърждаване от Общински съвет и десетки маломелни паралелки: 4 в Горно Черковище; 3 в Кънчево; 4 – в Ръжена; 4 – в Крън; 5 – в Енина; 1 – в Шипка; 1 – в Шейново; 2 – в Овощник; 6 – в Хаджи Димитрово; 2 – в Копринка;

37 маломерни паралелки и 17 слети са подадени като отговарящи на условията на държавните стандарти, за одобрение от Общински съвет Казанлък в четвъртък.

264 бройки ученици ще трябва да се дофинансират, от които – дофинансиране за 203 в маломерни паралелки и 61 – в слети.

Сам една от паралелките с по.малък брой е в Казанлък – за профил „Музика“ на завършващите от 12 „г“ в СОУ „Екзарх Антим Първи“.

Стандартът за обучение на един ученик е 1 869 лв.

Дофинансирането, което се очаква Общинският съвет да одобри е до края на тукущата 2020 г. До края на учебната година, дофинансирането става в рамките на следващия годишен бюджет.

Диана Рамналиева
Диана Рамналиева

Автор

Articles: 286

Свържете се с нас

Анкета

От къде сте?

Сподели с приятели

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Здравей читателю,

Изпрати новина

Полетата маркирани с * са задължителни

Потребителят гарантира, че в качеството си на автор на произведението (снимка и/или текст) има изключителното право да използва създаденото от него произведение и разрешава използването му от „Kazan.bg“ 

Здравей читателю,

Вашата обява

Полетата маркирани с * са задължителни

Потребителят гарантира, че в качеството си на автор на произведението (снимка и/или текст) има изключителното право да използва създаденото от него произведение и разрешава използването му от „Kazan.bg“ 

KAzan.bg

Kazan.bg стартира на 24-и май 2020 година като информационен сайт, създаден по идея на Диана Рамналиева, собственост на „ДИИВ“ ООД.

„Kazan. Bg“  е наследник на „5 минути в Казанлък”, пуснат в пространството на интернет на 1-и юни 2011 г.

„Kazan.bg“ е свободно словесно-визуално пространство за публикации на различни  автори  по актуални събития и теми от обществено значение.

Авторите в сайта носят отговорностт за публикациите, под които се подписват, водени от духа на Етичния кодекс на българските медии.

“Kazan.bg“ не носи отговорност за коментарите в пространството на интернет по повод публикации в сайта.

„Kazan.bg” отразява целия спектър на живота без да си поставя други граници, освен коректното отразяване на случващото се.

Очакваме сигнали, информации, снимки и идеи на електронната поща на изданието, както и в рубриките:

  • „КазахТЕ“, където можете да подавате Вашите материали за публикация;
  • „Твоята обява“, където можете да подавате Вашите малки безплатни обяви до 10 думи.
  • Нашата страница „Приятели“ обединява единомишленици с близки убеждения и общи каузи. Ако се чувствате един от нас, обадете се, за да споделим тук заедно общо  информационно пространство.
За контакти, обяви и реклама:  0888 129 467