Промени в Наредбата за спиране, престой и паркиране гласуват утре

Очаква се съветниците да гласуват удължаване на платеното паркиране до 18.00 часа в работни дни
Spreni Kofti 3 3

Приемане на промени в Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства територията на община Казанлък, по предложение на кмета на Казанлък, Галина Стоянова, са в дневния ред на заседанието на Общинския съвет утре. Предложението е  двете четения  по Наредбата да минат в едно заседание.

Промени се очакват и в Бюджета на Община Казанлък, чиято актуализация по предложение на кмета Стоянова е записана като първа точка в дневния ред на съветниците. Актуализацията предвижда промени от параграф в параграф, без промяна на сумите в макрорамката. Най-голямата сума в исканата актуализация е за компенсация по договор за извършване на транспортна услуга за превоз на пътници по допълнително изминат пробег, заради временните маршрути, наложени при  ремонта на Надлеза „Катекс“ – 103 хил.лв.

Допълнително се налага да се платят авторски и строителен надзор по ВиК – проекта в гр.Крън, общо на стойност 28 хил.лв. Допълнително за авторски надзор са нужни средства и за атракциона „Светът на траките“ под гр.Шипка – 6 хил.лв.

Кметът предлага необходимите допълнителни суми да се компенсират от бюджета на Кухнята-майка, която във времето на извънредното положение от 13-март до 1-и юни, не е снабдявала детските заведения и яслите с готова храна.

Промяна в начина на изразходването на 7 хиляди лева в Голямо Дряново, предлага кметството в селото.Вместо градинки, бордюри и зелени площи, той иска парите да се вложат за валиране и чакълиране на улица.

Сесията ще гледа и предложение за продажба на общинско жилище в бл. 3 на Източното на наемател, срещу сумата от 27 хил. 750 лв. без ДДС.

Още въпроси с общинската сесия ще гледат утре съветниците – един отказ за изкупуване на поземлен имот от 1116 кв.м., публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлени имоти в землищата на гр. Казанлък, с. Енина, с. Розово, с. Горно Черковище, с. Овощник и определяне на начални тръжни цени. Стои и въпросът за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот.  

В предварителния дневен ред на заседанието на Общинския съвет е записано, че се отлага приемането на годишния доклад за изпълнението на Общия устройствен план на общината и предлажения за неговото изменение.  Два строителни въпроса, свързани с даване на разрешения за изработка на проекти за подробни устройствени планове, свръзна ис два имота, са още в списъка от точки на вниманието на съветниците утре.

Диана Рамналиева
Диана Рамналиева

Автор

Articles: 286

Свържете се с нас

Анкета

От къде сте?

Сподели с приятели

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Здравей читателю,

Изпрати новина

Полетата маркирани с * са задължителни

Потребителят гарантира, че в качеството си на автор на произведението (снимка и/или текст) има изключителното право да използва създаденото от него произведение и разрешава използването му от „Kazan.bg“ 

Здравей читателю,

Вашата обява

Полетата маркирани с * са задължителни

Потребителят гарантира, че в качеството си на автор на произведението (снимка и/или текст) има изключителното право да използва създаденото от него произведение и разрешава използването му от „Kazan.bg“ 

KAzan.bg

Kazan.bg стартира на 24-и май 2020 година като информационен сайт, създаден по идея на Диана Рамналиева, собственост на „ДИИВ“ ООД.

„Kazan. Bg“  е наследник на „5 минути в Казанлък”, пуснат в пространството на интернет на 1-и юни 2011 г.

„Kazan.bg“ е свободно словесно-визуално пространство за публикации на различни  автори  по актуални събития и теми от обществено значение.

Авторите в сайта носят отговорностт за публикациите, под които се подписват, водени от духа на Етичния кодекс на българските медии.

“Kazan.bg“ не носи отговорност за коментарите в пространството на интернет по повод публикации в сайта.

„Kazan.bg” отразява целия спектър на живота без да си поставя други граници, освен коректното отразяване на случващото се.

Очакваме сигнали, информации, снимки и идеи на електронната поща на изданието, както и в рубриките:

  • „КазахТЕ“, където можете да подавате Вашите материали за публикация;
  • „Твоята обява“, където можете да подавате Вашите малки безплатни обяви до 10 думи.
  • Нашата страница „Приятели“ обединява единомишленици с близки убеждения и общи каузи. Ако се чувствате един от нас, обадете се, за да споделим тук заедно общо  информационно пространство.
За контакти, обяви и реклама:  0888 129 467