Отчета на Бюджета: В очакване на Боливуд?

Няма какво да правим ние, гражданите на публично обсъждане на нещо, което нещо не сме видели, с което не сме запознати. Отчетът е числа, параграфи, абсолютни стойности и съотношения, с които следва предварително човек да се запознае. Не става само да идеш в Ритуалната зала на Общината в 17.00 на Деня на Френската революция и да гледаш презентации като на кино. Публичното обсъждане на бюджети не е Холивуд – Боливудска прожекция, ако и напоследък точно в картинки на улици и градинки, да ни представят бюджетния процес.
Obsazdane proektobudzet 2007 4
Обсъждане Бюджет 2007. Тук Галина Стоянова, сега кмет на Казанлък е още само експерт в Отдел „Образование“.
Сн. Личен архив Диана Рамналиева

С публикувана Покана на страницата на Община Казанлък от вчера следобед, 7-и юли, кметът Галина Стоянова кани на публично обсъждане на Отчета на бюджета за 2019 година.

Поканата е пусната в законовия минимален 7-дневен срок от обявената дата, 14-и юли, другия вторник.

Опитът, обаче, човек да се информира, какво, все пак пише в този Отчет,  за мен, се оказа неуспешен при поне два часа търсене по страницата на Община Казанлък, на Общински съвет Казанлък, из общинският медиен орган вестник „Искра“ и  по най-четените в Казанлък, местни сайтове.

Някога „Искра“ публикуваше цели приложения, вложки и притурки с Бюджета и Отчета за нуждите на публичното обсъждане. Първият проект, спечелен от Община Казанлък през НПО „Болкан Асист“ дойде да учи общинарите на прозрачен бюджетен процес, още преди публичните обсъждания да станат задължителни. Канеха се с лични покани между 90 и 120 участници в публичните обсъждания на Бюджета и Отчета на Община Казанлък. Подчертаваще се, че прозрачният бюджетен процес свиква гражданството поне 3-4 пъти годишно за сондиране на мнения, предложения по бюджета и коментиране на отчета.

Какво научихме 15 години по-късно?

В началото форматът, препоръчан от „Болкан Асист“ по швейцарски модел, се следваше. После постепенно журналистите бяха изхвърлени като водещи обсъжданията. Дойде времето на дългите презентации със снимки и диаграми с акцент върху Инвестиционната програма. Вкус към този формат, се демонстрира и след това.

ot4et 2005

С публикуването на Поканата, видна по-горе, Отчетът, предмет на срещата идния вторник, не бе показан на хората. В Стара Загора Поканата за обсъждане е  придружена на страницата на Общината с 5 прикачени файла, съгласно изискванията на Закона за публичните финанси, по всички направления на сметките: Отчет на приходите, Отчет на разходите, Отчет на капиталовите разходи, Отчет на европейските средства и информация на общинския дълг. Поканата в Стара Загора е публикувана на 1-и юли, обсъждането е след 10 дни и дори се уточнява в полза на гражданите, че становища по изразходваните европейски средства се предоставят до ден по-рано от самото обсъждане на електронен адрес или в деловодството на общината.

В Казанлък ще ходим на публично обсъждане без да сме видели публичния Отчет?

Не искам да вярвам, че сме стигнали чак до там. Какво тогава ще обсъждаме, като липсва самият предмет на това обсъждане, за което сме поканени. Всъщност, поканени са по реда на изписването:“ …представителите на местния бизнес, неправителствените организации, държавните институции,  второстепенните разпоредители с бюджет и обществеността“.

Как да тълкувам това? – значи, на първо място е най-важен бизнесът, после неправителствените организации, сетне идват държавните институции, второстепенните разпоредители и накрая – обществеността. На писалия текста на тая покана искам да разясня, че обществеността се отнася към предходните четири, както цяло към част, тоест, бизнесът, НПО-то и институциите, са част от обществеността, която ги съдържа в себе си. Защо те са изписани отделно? –  сигурно защото са по-важни от всички останали в тая „общественост“…

Да отбележа още, че административните служители на общината и директорите на училища и детски градини, както и на културни институции, които са второстепенните разпоредители, са част от обществеността,  но също те  са и от другата страна – на общинските  бюджетни звена, те формират и ползват част от бюджета. Отчетът в тяхната рамка,  те си го знаят,  какво тепърва ще обсъждат? Ако трябва да идат на обсъждането, то мястото им е там, за да отговарят на въпросите на гражданството. На въпросите, как и защо така са харчили публичните пари.  Опитът ми показва, обаче, че те нито отговарят, щото никой не ги пита, нито дискутират. На тия срещи, най-често „дискусионно се мълчи“.  Директори, служители и прочие бюджетни хора, просто присъстват, за да формират количеството, необходима за снимките пред медиите, публика.

Ot4et na kmeta 2006 publika 1
Отчет 2006 на кмета Стефан Дамянов. Сегашният началник на кабинета на кмета Сребра Касева е все още само началник на Отдел „Култура“. До нея седи бившият зам.кмет по финанси от екипа на Стефан Дервишев, Хюсеин Кехайов, тъст на днешния депутат от ДПС Халил Летифов.
Сн. Личен архив Диана Рамналиева

Думата „Граждани“ в поканата на кмета не видях. Сигурно, защото гражданите в последните години направо липсват при подобни форуми. Постепенно спряха да посещават и публичните обсъждания на Общинския бюджет, и неговото обществено отчитане. Ще им е малко трудно да ходят, дори и да искат. Обществените обсъждания напоследък се правят в петък вечерта, твърде удобно време за хората…  

Публичното обсъждане на проекта на Бюджет 2020 бе в петъчната вечер на Стефановден между Коледа и Нова година 2019 – 27-и декември.

В разгара на Коледните празници, навръх големия празник Стефановден, в 17.00 вечерта в общинската зала под номер 6, преобладават предимно общински служители./Вижте снимките от събитието на страницата на Община Казанлък и в местните медии/. Петъчната традиция  не  от днес. Публичното обсъждане на парите, които се харчат в общинския бюджет, публичните пари от данъци и такси, внасяни от граждани и фирми в хазната и изразходвани от Общината, през 2018 година, за периода на 2017-а, също бе насрочено в петък –  в жежкия следобед на 28-и август, в разгара на поредните Тракийски празници. Предната година е било в сряда, 30-и август, пак по празници.

Дните и часовете на публичните обсъждания, очевидно не се избират случайно

Тази година денят е 14-и юли. Възхитена съм от идеята, този акт на демократичност на местното самоуправление, какъвто е отчитането пред гражданите, да бъде насрочен навръх Деня на Великата Френска революция!

Значи, има още надежда. Значи, понятията „Равенство-Братство-Справедливост“ и най-вече, понятието „Гражданин“, все още не са съвсем обезценени  по нашите места.

Значи, не сме забравили тук, в Казанлък, че Бастилията, все пак падна! Още през 1789-а година. И от тогава в Европа,  правото на хората да се информират, да търсят справедливост, да държат сметка на своите управляващи и да мислят и говорят свободно, това естествено като въздуха и слънцето, човешко право, се уважава и зачита. Явно и в Казанлък е така.  Иначе, защо точно на 14-и юли?

Защото се спазва законовия срок, е един формален отговор

Но ние не сме формалисти. Ние своите граждани ги уважаваме. Нещо повече, обичаме ги. И не искаме да ги затрудняваме. Ние не искаме те да се блъскат да четат някакви си скучни отчети с шест-седем цифрени числа. Ако искахме, щяхме заедно с поканата за обсъждането на Отчета, да публикуваме и самия отчет. Опитът, отчетът с конкретните числа, да бъде открит някъде, при мен, както вече казах, удари на камък.

На страницата на Общината към Поканата на кмета, линк към Отчета, няма

Няма и прикачени файлове с данни по показатели, както повелява Законът за публичните финанси:“ Чл. 140. (1) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2016 г.) Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на следващата бюджетна година го внася за приемане от общинския съвет.“

Аз все пак, се надявам да го видя тоя отчет и преди да бъде внесен в Общинския съвет. Иначе, като всеки нормален гражданин, как ще оформя становище и как ще задам аргументирани с числа,  въпроси на обявеното обсъждане? Може и да не задам, може в тоя отчет всичко да си пише, да няма нужда от питанки. Как да бъда гражданин с естествени права, се питам, когато не съм си направила труда да прочета нещото, което е най-важно от всичко:

Отчетът за парите, които Общината харчи през една цяла година    

Чл. 47. Общинският бюджет е публичен и се контролира от местната общност по ред, определен от общинския съвет и от определените със закон компетентни органи. /Закон за публичните финанси/.

Вероятно, още днес до довечера, някой ще направи публични тия файлове, както това е сторила общината в Стара Загора, според Закона за публичните финанси:„(2) Отчетът по ал. 1 се придружава и от: 1. отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз; 2. отчетната информация по чл. 137, ал. 1, т. 2 и 3; 3. друга отчетна информация. (3) В доклада по ал. 1 се включва и информация за изпълнението на фискалните цели, както и за изпълнението на прогнозите по чл. 82, ал. 3.“

Затова продължавам да търся

Търся из сайта на общинския официоз „Искра“. Там попадам на пълен абсурд: В текста на поканата върху думата „отчет“ светва линк и препраща към Отчета на Бюджета, обаче една година назад…В новата покана, видите ли, препратката е към линк от миналата година. Излиза ми:“ Отчет на Бюджет 2018“…Какво да кажа, не вярвам на очите си, просто.    

Отварям страницата на Общински съвет Казанлък. През търсачката пробвам „Отчет на Бюджет 2019“. Получавам отговор:“ Няма намерени документи!

Обяснявам си отговора с изискването, Отчетът да иде в Съвета едва след публичното обсъждане, значи, няма как още да е постъпил там. От друга страна, Законът казва, че не кметът, а именно Председателят на Общинският съвет е този, който организира публичното обсъждане в този случай:“(4) Председателят на общинския съвет организира публично обсъждане на отчета по ал. 1 от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местни средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. (5) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2016 г.) Общинският съвет след обсъждането по ал. 4 приема отчета по ал. 1 не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната година. (6) Приетият отчет по ал. 5 и отчетът за сметките за средства от Европейския  съюз по ал. 2, т. 1 се публикуват на интернет страницата на общината.

„Публичното обсъждане се определя по ред, определен от Общинския съвет“

Не се отказвам и търся Правилника за работа на Общинския съвет. Там за публичност изобщо не става дума. Обществото и гражданите в този правилник отсъстват, става дума само за начин на работа на съветниците. Обаче законът задължава Съвета, да приеме и той е приел Наредба 28 за  условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг.“

Наредба 28 казва:

Чл. 17 Общинският бюджет е публичен и се контролира от местната общност по реда, определен в настоящата Наредба и от определените със закон компетентни органи.

Чл. 18 (1) Публично обсъждане от местната общност може да се провежда на всеки етап от бюджетната процедура, по инициатива на кмета на общината.

(2) Датата на публичното обсъждане се оповестява най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване.

И още:

Информацията, която ще се представи по време на публичното обсъждане се подготвя по окрупнени и достъпни за широката общественост показатели и се публикува на интернет страницата на общината или се разпространява по друг подходящ начин.  

(Нова с Решение №398/30.03.2017 г.) Общинският съвет след обсъждането по ал. 2 приема отчета по ал. 1 не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната година.

(Изм. номера на ал. с Решение №398/30.03.2017 г.) Приетият отчет по ал. 1 се публикува на интернет страницата на общината в 15 дневен срок от датата на  приемането му от Общински съвет – Казанлък.

Никъде не се казва изрично, че Отчетът , който ще се обсъжда, се публикува едновременно с Поканата, която, както се вижда, кметът може да предприеме по всяко време на бюджетния процес, не само, когато е задължително по закон и въпреки, че Законът казва, това да става от името на Председателя на Общинския съвет. Но, мисля, че се подразбира:

Няма какво да правим ние, гражданите на публично обсъждане на нещо, което нещо не сме видели, с което не сме запознати. Защото Отчетът е числа, параграфи, абсолютни стойности и съотношения, с които следва предварително човек да се запознае. Не става само да идеш в Ритуалната зала на Общината в 17.00 на Деня на Френската революция и  да гледаш презентации като на кино. Публичното обсъждане на бюджети не е Холивуд – Боливудска прожекция, ако и напоследък точно в картинки на улици и градинки, да ни представят бюджетния процес. Той съвсем не е картинка, нито общи приказки. Той е инструмент за управление и разчитането на числата в него, говорят, за който ги разбира, говорят, как именно, се управлява.

Някои можем да четем бюджетните таблици

Някои граждани, включително и казанлъчани, могат да четат бюджетни таблици, някои дори са държали изпит по анализ на баланса. Има и компетентни хора в тоя град, има икономисти, юристи, мениджъри, бизнесмени, на които, както се вижда от кметската покана, специално се държи. Те искат да знаят. Те не искат снимкови презентации на асфалт, плочки и фасади, тип –  Холивудски продукции, защото това не е Бюджетът по същество. Капиталовата програма е само част от бюджета. А Европейските проекти, дори изобщо не са част от него, нищо че се отчитат едновременно с Бюджета.

Искаме да видим други неща: колко са разходите на Чистотата, например, как се похарчиха онези 500 хил. лв., с които общинското предприятие бе дофинансирано  в изборната година, за да не се вдига такса смет точно преди изборите. А да се изчака три месеца, та да дойде новият мандат. Първо да спечелим, после ще видим, изпитана тактика. Щом още работи.

Искаме да видим, например, с колко е финансирана общинската болница, така че да не бягат лекарите от нея, защото към момента там се търсят 7 лекари и още толкова сестри и акушерки.

Искаме да видим, колко лева инвестиции са вложени в Културата, където инвестиционните разходи бяха заложени предимно като нули. А театърът все така няма зала…

Да видим, колко струва ремонтът на библиотеката, така шумно афиширан, обаче минал без дейности по покрива, към който бърз поглед нагоре, издава почупените прозорци на гълъбарника.

Искаме да видим разходите на Други дейности в Културата, на Фестивала на розата, разходите за медийно обслужване, разходите по рекламни материали, такива неща… Макар да сме наясно, че подробни разбивки, няма как да видим в обобщения Отчет.

Бихме искали да знаем обобщено, какъв и колко дълг е поет, колко години ще го плащаме и по колко на месец?

Искаме да видим, колко ще ни струва така шумно рекламираният  атракцион „Светът на траките“ в частта му за общинско финансиране.

Искаме да видим тия неща навреме и да поговорим за тях на публичното обсъждане на Отчета на Бюджет 2019

Не за да „мрънкаме“, не защото сме недоволни и не защото се заяждаме. А, защото това са нашите публични пари и ни се дължи  обяснение за тях по всяко време, както пише и в Закона за публичните финанси.

Защото така функционира обществото на европейските Граждани. Които на 14-и юли бутнаха Бастилията на Абсолютизма. Преди 231 години.

А, ние тук още гледаме разкази по картинки. Цветни, пъстри и захаросани като наточена невеста в жълти шалвари, лилаво сари и розови устни, очакваща всуе своя лелеян любим в безкрайния сериал  – Боливудска продукция, пусната пред пенсионерската аудитория в сънливото време между два и три следобед.  

Мерси! Ако искам кино, ще си пусна Нетфликс.

P. S.Последната ми надежда да се запозная с Отчета на Бюджет 2019,който ще се обсъжда на 14-и юли, бяха прессъобщенията на Община Казанлък. С извинение към читателите на Kazan.bg, следва да кажа, че тези съобщения аз не получавам. На заявлението ми до Община Казанлък , подадено по електронна поща преди повече от месец, нямам нито отговор, нито общински съобщения в пощата. Информирам се като всеки друг гражданин от официалната страница на Община Казанлък.

По сондирана информация от колеги в други медии, научих, че също имат покана, но без приложен към нея Отчет.

Диана Рамналиева

Диана Рамналиева
Диана Рамналиева

Автор

Articles: 286

Свържете се с нас

Анкета

От къде сте?

Сподели с приятели

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Здравей читателю,

Изпрати новина

Полетата маркирани с * са задължителни

Потребителят гарантира, че в качеството си на автор на произведението (снимка и/или текст) има изключителното право да използва създаденото от него произведение и разрешава използването му от „Kazan.bg“ 

Здравей читателю,

Вашата обява

Полетата маркирани с * са задължителни

Потребителят гарантира, че в качеството си на автор на произведението (снимка и/или текст) има изключителното право да използва създаденото от него произведение и разрешава използването му от „Kazan.bg“ 

KAzan.bg

Kazan.bg стартира на 24-и май 2020 година като информационен сайт, създаден по идея на Диана Рамналиева, собственост на „ДИИВ“ ООД.

„Kazan. Bg“  е наследник на „5 минути в Казанлък”, пуснат в пространството на интернет на 1-и юни 2011 г.

„Kazan.bg“ е свободно словесно-визуално пространство за публикации на различни  автори  по актуални събития и теми от обществено значение.

Авторите в сайта носят отговорностт за публикациите, под които се подписват, водени от духа на Етичния кодекс на българските медии.

“Kazan.bg“ не носи отговорност за коментарите в пространството на интернет по повод публикации в сайта.

„Kazan.bg” отразява целия спектър на живота без да си поставя други граници, освен коректното отразяване на случващото се.

Очакваме сигнали, информации, снимки и идеи на електронната поща на изданието, както и в рубриките:

  • „КазахТЕ“, където можете да подавате Вашите материали за публикация;
  • „Твоята обява“, където можете да подавате Вашите малки безплатни обяви до 10 думи.
  • Нашата страница „Приятели“ обединява единомишленици с близки убеждения и общи каузи. Ако се чувствате един от нас, обадете се, за да споделим тук заедно общо  информационно пространство.
За контакти, обяви и реклама:  0888 129 467