„Копи – пейст“ или два въпроса по конкурсите за шефове в Културата

copy paste 1

Конкурси за нови директори обяви в края на миналата седмица Община Казанлък за три  културни института в града. Конкурсите са обявени със заповед на кмета от 15-и юни тази година. Документите на кандидатите за директор на Общински Театър „Любомир Кабакчиев“, Художествена галерия – Казанлък и ЛХМ „Чудомир“ се подават в срок един месец .

До тук, добре. Конкурси за директори в Културата, откакто кмет е Галина Стоянова, се обявяват редовно след изтичане на четиригодишния мандат. Тази година през пролетта изтече 4-годишният срок на директора на Театъра – Димитър Кабаков, а в началото на годината – на директора на „Чудомир“, Добрина Матова. Директорът на Галерията Христо Генев е назначен след конкурс преди почти 20 години. Директорът на Историческия музей „Искра“ д-р Момчил Маринов, е минал през два конкурса. Директорът на Музея на фотографията инж. Стефан Папукчиев, има още година от мандата си, ако приемем, че той е четири години. Директорът на Общинската библиотека Анна Кожухарова, спечели конкурс в последния мандат на кмета Стефан Дамянов, преди десет години. За това място сега конкурс не е обявен. Но, това е друга тема. За библиотеките има отделен закон. И не само. По-интересното е, на какви условия, според обявите, следва да отговарят новите директори? – Искат се три години опит по специалността, мениджърски умения, адаптивнос,т комуникативност, предимство е докторската степен и владеенето на чужди езици. Специалното образование според профила на институцията, може да не е задължително. Допускат се кандидати със специалност „Филология“ и „Администрация и управление“. Спечелилите представят преди назначаването медицинско свидетелство, ако имат прекъсване в трудовия стаж.

Документи се подават в срок от един месец

Или – почти един месец. Срокът, всъщност е до 20-и юли. Обикновено, до две седмици след това се провежда и самият конкурс, след което има 14-дневен срок за постъпване на работа от спечелилия конкурса. Ако има обжалване от друг кандидат, който има интерес от това, трудовото дело си тече независимо от встъпването в длъжност на новия директор. Така е по закон. Това всеки кандидат, следва да го знае. Следва да знае още и на какви условия трябва да отговаря и какви документи да подаде, за да бъде допуснат до конкурса. Може и да не бъде допуснат, ако примерно, няма подходящо образование или 3-годишен опит по специалността. Ако не е подал всички нужни документи, също.Основният сред тях е

Концепция за развитието на съответния културен институт

И тук вече, всеки потенциален кандидат, заинтересувал се от обявената свободна позиция, четейки общинската обява, ми се струва, ще изпадне в поне леко недоумение:

В общинските обяви за директори на „Чудомир“ и Галерията има поне две, да ги наречем, „недоразумения“.  

По-очебийното от недоразуменията, е разминаването в изискванията за Концепцията, която веднъж се иска за срок от пет години, втори път – като тригодишна. Прочетох няколко пъти, за да се уверя, че това е записано в двете обяви.

В точка „II. Начин на провеждане на конкурса“, се посочват събеседване и: „Защита на концепция за дейността и развитието на Общинска художествена галерия – Казанлък за период от 3 години, подробно разработена за първата от тях;

В точка „III. Необходими документи за участие“  в конкурса за директор на Художествена галерия – Казанлък, се изисква, освен всичко друго и:“Концепция за дейността и развитието на  Общинска художествена галерия-Казанлък  за  петгодишен период, като подробно е разработена първата в девет екземпляра в запечатани и надписани пликове.“

В крайна сметка Концепция за три или за пет години ще пишат кандидатите?

Ако аз съм кандидат, бих се объркала. Бих се объркала и ако кандидатствам за директор на ЛХМ „Чудомир“. В обявата за него положението е същото.Цитирам от официалната страница на Община Казанлък:

II. Начин на провеждане на конкурса

  • Защита на концепция за дейността и развитието на Общински литературно-художествен музей „Чудомир“ за период от три години, подробно разработена за първата от тях;
  • Събеседване“.

И после:

„III. Необходими документи за участие в конкурса:

……………………………

  • Концепция до 10 печатни страници за дейността и развитието на  Общински литературно-художествен музей „Чудомир“ за пет годишен период, като подробно е разработена първата в девет екземпляра в запечатани и надписани пликове.“

Ще се радвам, някой да ме ощипе и ми каже, че диоптрите ми са малко или, че нещо, не чета правилно по друга причина. Аз  поне, виждам това. Обявите във вестник не съм чела, но официалната страница на Община Казанлък, все пак, е официална,  трябва  да и вярвам.

Художествена Галерия – Казанлък и Общинска художествена галерия – Казанлък, за мен не е едно също нещо

Бърза проверка в Регистъра на културните организации в Министерството на културата, показва, че официалното наименование е първото. „Художествена галерия – Казанлък“, регистрирана под номер 84/(142)/12.08.2008 г. Друга регистрация, поне аз не видях. Запис:“Общинска художествена галерия – Казанлък“, не видях.

Подобно е и положението с ЛХМ „Чудомир“ – това е официалното наименование на този общински културен институт. Аз поне така го знам и го изписвам така от близо 20 години. Както и другото – „Художествена галерия – Казанлък“. Регистрацията на ЛХМ „Чудомир“ е № 63/1611. Няма такова нещо като изписаното в обявата за директор:“ Общински литературно-художествен музей „Чудомир“.

Като човек, водил дълги трудови дела, знам, че правният мир, не е като общинският мир

Някой може да си мисли, че това са дреболии без значение. Че, щом тези културни институти по Закона за закрила и развитие на културата са общински, думата „общински“ трябва винаги и задължително и е най-важно да се сложи пред името на което и да е училище, музей или прочие институция. Но официалното наименование е друго нещо. И само то важи в тоз правен мир. По регистрация, думата „Общински – общинска“ имат отпред само Библиотеката на Казанлък и Театърът. Така поне пише в регистъра на културното министерство. И не знам скоро да е имало решения на Общинския съвет, с което тези учредени от него културни институти през 2001 година, да са сменяли името си. Но е възможно да са подадени документи за пререгистрация, за които няма как да знаем. Затова, ако не съм права, ще се коригирам.  

Но – дори и да има промяна в наименованията, за която не съм разбрала, въпросът, тригодишна или петгодишна концепция ще се пише, остава на вниманието на всеки потенциален кандидат. Както остава и реалната възможност, дори само тази неточност, да стане причина  за обжалването на процедурата за провеждането на конкурса. Не вярвам и наистина не допускам, че е направено с умисъл, никой работодател не иска трудови дела. Тогава, кой не прочете внимателно двете обяви, или просто копира на принципа „копи – пейст“ от някъде другаде текстовете на обявленията? И наистина ли мислим вече, че каквото и да пише в една обява за директорско място, то няма, кой знае какво значение, защото като сме си поискали, ние ще си проведем конкурсите, така или иначе? – Не искам да вярвам в това.  

Тук само припомням, че през 2008-2009 година, обявените конкурси за директори на ЛХМ „Чудомир“ и Театър „Любомир Кабакчиев“, бяха отменени поради несъгласуване с Министерство на културата. После така и не се състояха. От тогава знам, че Общината тази грешка не допуска повторно. Също знам, че обжалването от страна на бившия директор на Театъра Атанас Чопов мина през две трудови дела и три инстанции и се точи почти през целия мандат на следващия директор. Сигурно поради това сегашната обява за директор на Театъра, изглежда перфектна. Другото не е приятно никак. И никому не го пожелавам.  

P.S. Склонна съм да си обясня някои неща с това, което прочетох отново на официалната страница на Община Казанлък, а именно, новината със заглавието:“ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО НОСЕНЕ НА ЗАЩИТНИ МАСКИ НА ЗАКРИТО ОТНОВО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО“…..

Диана Рамналиева
Диана Рамналиева

Автор

Articles: 286

Свържете се с нас

Анкета

От къде сте?

Сподели с приятели

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Здравей читателю,

Изпрати новина

Полетата маркирани с * са задължителни

Потребителят гарантира, че в качеството си на автор на произведението (снимка и/или текст) има изключителното право да използва създаденото от него произведение и разрешава използването му от „Kazan.bg“ 

Здравей читателю,

Вашата обява

Полетата маркирани с * са задължителни

Потребителят гарантира, че в качеството си на автор на произведението (снимка и/или текст) има изключителното право да използва създаденото от него произведение и разрешава използването му от „Kazan.bg“ 

KAzan.bg

Kazan.bg стартира на 24-и май 2020 година като информационен сайт, създаден по идея на Диана Рамналиева, собственост на „ДИИВ“ ООД.

„Kazan. Bg“  е наследник на „5 минути в Казанлък”, пуснат в пространството на интернет на 1-и юни 2011 г.

„Kazan.bg“ е свободно словесно-визуално пространство за публикации на различни  автори  по актуални събития и теми от обществено значение.

Авторите в сайта носят отговорностт за публикациите, под които се подписват, водени от духа на Етичния кодекс на българските медии.

“Kazan.bg“ не носи отговорност за коментарите в пространството на интернет по повод публикации в сайта.

„Kazan.bg” отразява целия спектър на живота без да си поставя други граници, освен коректното отразяване на случващото се.

Очакваме сигнали, информации, снимки и идеи на електронната поща на изданието, както и в рубриките:

  • „КазахТЕ“, където можете да подавате Вашите материали за публикация;
  • „Твоята обява“, където можете да подавате Вашите малки безплатни обяви до 10 думи.
  • Нашата страница „Приятели“ обединява единомишленици с близки убеждения и общи каузи. Ако се чувствате един от нас, обадете се, за да споделим тук заедно общо  информационно пространство.
За контакти, обяви и реклама:  0888 129 467