ЕК предлага повече пари за кохезионна политика в България през новия програмен период

Европейската комисия предлага Европейски план за възстановяване  от  1,850 трилиона евро, от които – заеми, извън бюджета на Многогодишната финансова рамка, на стойност 750 млрд евро в рамките на следващия програмен период до 2027 година. ЕК предлага и съвсем нови инструменти за управление на икономическите процеси в общността, включително и последствията от  COVID 19 в рамките на следващия програмен период.

Въвежда се нов финансов инструмент за разпределение на средства, наречен „ЕС от ново поколение“, който ще черпи пари от заеми на ЕС чрез международните финансови пазари. Заемите ще се разпределят по няколко направления в инструменти под имената:“ Инструмент за възстановяване и устойчивост; REACT-EU, допълнително финансиране по текущата Кохезионна политика за отговор на COVID-19; Фонд за справедлив преход; Допълнително финансиране за Европейския фонд за развитие на селските райони; Допълнително укрепване на InvestEU, Програма „Здраве и др.

Основният източник на финансиране остава Бюджетът на ЕС, определен с  Многогодишна финансова рамка 2021-2027. Средствата от там ще се разпределят в  Кохезионна политика;  Обща селскостопанска политика, Единен пазар, иновации, дигитализация;  Миграция и управление на границите; Фонд за справедлив преход.

От българското правителство изтъкват, че страната ни  е една от общо 4-те държави членки, които получават повече средства за Кохезионна политика, в сравнение с настоящия период 2014-2020 г. Вноските на България в бюджета на ЕС за целия период 2021-2027 г. се изчисляват от ЕК в размер на 3,3 млрд. евро. Категорично трябва да се оборват  всички твърдения, че страната ни ще бъде „донор“ в ЕС, правителствената позиция, изразена и на официалната страница на Министерския съвет. ЕК предвижда  България да има достъп да 16.7 млрд.лв. от макрорамката, разпределени така:  – 8,78 млрд.лв. по Кохезионната политика, преки плащания по Преки плащания ОСП– 4,98 млрд.лв., Европейски фонд за развитие на селските райони– 2 млрд.евро, Миграция и сигурност (3 фонда) – 239 млн.евро; Фонд за справедлив преход – 668 млн. евро и за АЕЦ Козлодуй– 56 млн. евро. Достъпът на България до инструментите на  „ЕС от ново поколение“ е планиран на   12,3 млрд. евро (9,2 млрд. евро – грантове – безвъзмездна помощ  и 3,1 млрд. евро заеми.

Инструментът за възстановяване и устойчивост заменя Програмата за подкрепа на структурните реформи. Допълнителното  финансиране за Кохезионна политика 2014- 2020 г.  е за продължаване на инвестициите за преодоляване на социално-икономическите последици от COVID-19.  Ресурсът е по линия на „ЕС от ново поколение“ и удължава  изпълнението на текущи оперативни програми, които подкрепят мерки срещу COVID-19;  Ресурсите тук следва да са налични през есента на тази година, изпълнението е до края на 2022 г.

Предложението на ЕК  тепърва ще се обсъжда на техническо ниво, в Съвета и в Европейския съвет  в заседанието на 18-19 юни.

Диана Рамналиева
Диана Рамналиева

Автор

Articles: 286

Свържете се с нас

Анкета

От къде сте?

Сподели с приятели

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Здравей читателю,

Изпрати новина

Полетата маркирани с * са задължителни

Потребителят гарантира, че в качеството си на автор на произведението (снимка и/или текст) има изключителното право да използва създаденото от него произведение и разрешава използването му от „Kazan.bg“ 

Здравей читателю,

Вашата обява

Полетата маркирани с * са задължителни

Потребителят гарантира, че в качеството си на автор на произведението (снимка и/или текст) има изключителното право да използва създаденото от него произведение и разрешава използването му от „Kazan.bg“ 

KAzan.bg

Kazan.bg стартира на 24-и май 2020 година като информационен сайт, създаден по идея на Диана Рамналиева, собственост на „ДИИВ“ ООД.

„Kazan. Bg“  е наследник на „5 минути в Казанлък”, пуснат в пространството на интернет на 1-и юни 2011 г.

„Kazan.bg“ е свободно словесно-визуално пространство за публикации на различни  автори  по актуални събития и теми от обществено значение.

Авторите в сайта носят отговорностт за публикациите, под които се подписват, водени от духа на Етичния кодекс на българските медии.

“Kazan.bg“ не носи отговорност за коментарите в пространството на интернет по повод публикации в сайта.

„Kazan.bg” отразява целия спектър на живота без да си поставя други граници, освен коректното отразяване на случващото се.

Очакваме сигнали, информации, снимки и идеи на електронната поща на изданието, както и в рубриките:

  • „КазахТЕ“, където можете да подавате Вашите материали за публикация;
  • „Твоята обява“, където можете да подавате Вашите малки безплатни обяви до 10 думи.
  • Нашата страница „Приятели“ обединява единомишленици с близки убеждения и общи каузи. Ако се чувствате един от нас, обадете се, за да споделим тук заедно общо  информационно пространство.
За контакти, обяви и реклама:  0888 129 467