Библиотека „Искра“ провокира дарителството в годината на своите 160

SAM 4056 1
Иннар Уийл клуб Казанлък е един от големите дарители на нови книги за казанлъшката библиотека в последните години. През 2010 година за своя 150-и юбилей, Общинска библиотека „Искра“ получи голямо дарение от Ротари Клуб и Иннар Уийл клуб Казанлък.

Казанлъшката общинска библиотека „Искра“ обяви дарителска кампания в годината на своя  160-и рожден ден. Кампанията е под мотото „160 нови книги за 160 години Библиотека „Искра”. Общинската библиотека в Казанлък е част от историята на читалище „Искра“, от която дълго време е неразделна част. Нещо повече – голямата част от старопечатните издания и други ценни  фондови единици, са придобити именно, докато библиотеката е под шапката на читалище „Искра“. Това е ипричината, датата на основаването на казанлъшкото читалище „Искра“, да съвпада с тази, приета за рожден ден  и на казанлъшката библиотека –  27-и декември  1860 г.

От 2001 г. казанлъшката библиотека е със статут на общински културен институт по Закона за закрила и развитие на културата.
Книжният фонд на Общинска библиотека “Искра“ е над 300 000 тома библиотечни документи – литература от всички отрасли на знанието, комплектувана съобразно интересите на нейните читатели. Особено място заемат ценните и уникални фондове – ръкописи, старопечатна книжнина и редки издания на почти всички европейски езици. Някои от тях са притежание единствено на библиотека “Искра” – “Деяния на апостолите” (ръкопис-палимпсест върху пергамент, датиращ от 13 век), “Цветен триод” (17 век), “Часослов” (17 век), “Дамаскин” (19 век), “Коран” (19 век), “Номоканон” (17 век) и др. 

Над 400 са заглавията на книгите и периодичните издания, включени в сбирката на старопечатната книжнина, излизала през през периода 1806-1878г. Голям дял сред тези книги се пада на учебниците и учебните пособия като “Рибен буквар” на Петър Берович, “Аритметика или наука числителна” от Христаки Павлович, “Българска граматика” на Неофит Рилски, “Славяноболгарское детоводство” на Неофит Бозвели и др. Художествената литература е представена от произведения като “Райна княгиня българска”от Йоаким Груев, “Беатриче Ченчи” от Димитър Блъсков, “Две приказки за слантните жени” от Станка Никулица, първите издания на “Горски пътник” на Георги Сава Раковски, “Нова песнопойка” на Петко Р.Славейков, “Криворазбраната цивилизация” на Добри Войников,  “Иванко” и “Нещастна фамилия” на Васил Друмев, стиховете на Христо Ботев и др. Интерес представляват и периодичните издания от този доосвобожденски период.

Изключително богати са и фондовете  от книги и периодични издания, излезли след Освобождението до средата на 20 век. Библиотеката  изгражда   електронен каталог на книгите, читателската картотека и обслужването в Заемна за възрастни, създаването на база данни Краезнание, обслужването в Детски отдел и база данни в Отдел Изкуство. Автоматизацията влиза  в библиотеката от 1996г.

Диана Рамналиева
Диана Рамналиева

Автор

Articles: 286

Свържете се с нас

Анкета

От къде сте?

Сподели с приятели

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Здравей читателю,

Изпрати новина

Полетата маркирани с * са задължителни

Потребителят гарантира, че в качеството си на автор на произведението (снимка и/или текст) има изключителното право да използва създаденото от него произведение и разрешава използването му от „Kazan.bg“ 

Здравей читателю,

Вашата обява

Полетата маркирани с * са задължителни

Потребителят гарантира, че в качеството си на автор на произведението (снимка и/или текст) има изключителното право да използва създаденото от него произведение и разрешава използването му от „Kazan.bg“ 

KAzan.bg

Kazan.bg стартира на 24-и май 2020 година като информационен сайт, създаден по идея на Диана Рамналиева, собственост на „ДИИВ“ ООД.

„Kazan. Bg“  е наследник на „5 минути в Казанлък”, пуснат в пространството на интернет на 1-и юни 2011 г.

„Kazan.bg“ е свободно словесно-визуално пространство за публикации на различни  автори  по актуални събития и теми от обществено значение.

Авторите в сайта носят отговорностт за публикациите, под които се подписват, водени от духа на Етичния кодекс на българските медии.

“Kazan.bg“ не носи отговорност за коментарите в пространството на интернет по повод публикации в сайта.

„Kazan.bg” отразява целия спектър на живота без да си поставя други граници, освен коректното отразяване на случващото се.

Очакваме сигнали, информации, снимки и идеи на електронната поща на изданието, както и в рубриките:

  • „КазахТЕ“, където можете да подавате Вашите материали за публикация;
  • „Твоята обява“, където можете да подавате Вашите малки безплатни обяви до 10 думи.
  • Нашата страница „Приятели“ обединява единомишленици с близки убеждения и общи каузи. Ако се чувствате един от нас, обадете се, за да споделим тук заедно общо  информационно пространство.
За контакти, обяви и реклама:  0888 129 467